7005-RW

Aruba 7005 thiết bị điều khiển và quản lý hệ thống wifi tập trung với 4x10/100/1000BASE-T ports, quản lý được 16 AP và 1000 người dùng trên hệ thống.

JW633A

Aruba 7005, 4x10/100/1000BASE-T ports, Supports up to 16AP and 1K clients, powered by PoE-PD ethernet port (optional DC power accessory available). This SKU is a rest-of-world product and should not be deployed in the United States, Israel or Japan.

Aruba Mobility Controller là thiết bị trung tâm trong kiến trúc mạng không dây, điều khiển hoạt động của các Access Point (AP). Aruba Mobility Controller mang lại các tính năng gồm kiểm soát tập trung, đảm bảo an ninh, duy trì hoạt động cũng như troubleshoot khi có sự cố. 

Aruba Mobility Controller : Với Mobility Controller, người quản trị có thể quản lý, cấu hình, cập nhật firmware, tạo các policy, bảo mật một cách tập trung và trực quan. Sử dụng hệ điều hành ArubaOS, cho phép Mobility Controller có các tính năng  nâng cao như chứng thực, mã hóa, quản lý sóng không dây, L2/L3 networking, roaming người dùng giữa các AP và giữa các controller. Ngoài ra ArubaOS còn có các tính năng được cung cấp bởi license như các chính sách tường lửa, VPN server, remote access gateway và chống xâm nhập vào hệ thống mạng không dây. 

Bảng so sánh các dòng Wireless Controller dành cho Văn Phòng/Chi Nhánh nhỏ (7000 Series): 

PERFORMANCE AND CAPACITY
Features 7005 7008 7010 7024 7030
Maximum Campus AP Licenses 16 16 32 32 64
Maximum remote AP Licenses 16 16 32 32 64
Maximum concurrent users/devices 1024 1024 2048 2048 4096
Maximum VLANs 4094 4094 4094 4094 4094
Active Firewall sessions 16384 16384 32768 32768 65536
Concurrent GRE tunnels 256 256 512 512 1024
Concurrent Ipsec sessins 512 512 1024 1024 2048
Mobility Access Switch tunneled-node port 512 512 1024 1024 2048
Firewall throughput 2 Gbps 2 Gbps 4 Gbps 4 Gbps 8 Gbps
Encrypted throughput ( 3DES, AES-CBC) 1.2 Gbps 1.2 Gbps 2.4 Gbps 2.4Gbps 2.4 Gbps
Encrypted throughput ( AES-CCM) 1.6 Gbps 1.6 Gbps 3.4 Gbps 3.4 Gbps 4.0 Gbps

DANH MỤC PHỤ KIỆN

Controller Accessories

JX989A

AP-AC-12V30A 12V 30W Power Adapter

JW082A

Aruba SPR-RK3-MNT 7205/7024/S2500-xx/S1500-24P/48P Spare Front Rack Mount

JW083A

Aruba SPR-WL2-MNT S2500/S1500 7024 Wall and Rack Mount Kit

JW084A

Aruba 7005-MNT-19 7005 Series 19-inch Rack Mount Kit

JW085A

Aruba 7010-MNT-19 7010 Series Replacement 19-inch Rack Mounting Kit

JW086A

Aruba 7030-MNT-19 7030 Series Replacement 19-inch Rack Mounting Kit

JW087A

SFP-LX 1000BASE-LX SFP 1310nm LC Connector Pluggable GbE XCVR

JW088A

SFP-SX 1000BASE-SX SFP 850nm LC Connector Pluggable GbE XCVR

JW089A

SFP-TX 1000BASE-T SFP Copper GbE RJ-45 Connector Pluggable XCVR

JW090A

SFP-10GE-LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm LC Connector Pluggable 10GbE XCVR

JW091A

SFP-10GE-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm Pluggable LC Connector 10GbE XCVR

JW092A

SFP-10GE-LR 10GBASE-LR SFP+ 1310nm Pluggable LC Connector 10GbE XCVR

 

Sản phẩm cùng loại

7008-RW

Aruba 7008 thiết bị điều khiển và quản lý tập chung cho hệ thống wifi (RW) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T, quản lý 16 AP với một 1000 người dùng.

7010-RW

Aruba 7010 Thiết bị quản lý và điều khiển cho hệ thống mạng wifi 12x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (150W), 4x10/100/1000BASE-T, 2x1G BASE-X SFP ports, quản lý 32AP và 2.000 người dùng.

7024-RW

Aruba 7024, thiết bị quản lý và điều khiển hệ thống wifi 24x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (400W), 2x10G BASE-X SFP+ ports, quản lý 32AP và 2.000 người dùng.

7030-RW

Aruba 7030, thiết bị quản lý và điều khiển hệ thống wifi 8x10/100/1000BASE-T or 8x1GBASE-X SFP dual personality ports, quản lý 64 AP với 4.000 người dùng.

SPR-RK3-MNT

Aruba SPR-RK3-MNT, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7205, 7024, S2500 hoắc S1500 lên tủ mạng.   

7005-MNT-19

Aruba 7005-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7005 lên tủ mạng.   

7010-MNT-19

Aruba 7010-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7010, lên tủ mạng.   

7030-MNT-19

Aruba 7030-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7030 lên tủ mạng.   

7205 (RW)

Aruba 7205 thiết bị điều khiển và quản lý hệ thống wifi tập trung với 2 Port 10GBASE-X và 4 dual-media (1000BASE-X or 10/100/1000BASE-T) ports. One USB 2.0 (Two on the 7205). Cấu hình bằng Console (RS-232) RJ-45 hoặc mini-USB (micro-USB on 7205/7280). Quản lý được 256 AP và 8.192 người dùng trên hệ thống.

7210(RW)

Aruba 7210(RW)bao gồm 4 Port 10GBase-X(SFP+) và 2 Port Dual 1000BASE-T hoặc SFP. Quản lý được 512 APs với 16.384 người dùng trên hệ thống.

7220 (RW)

Aruba 7220(RW)bao gồm 4 Port 10GBase-X(SFP+) và 2 Port Dual 1000BASE-T hoặc SFP. Quản lý được 1024 APs với 24.576 người dùng trên hệ thống.

7240 (RW)

Aruba 7240(RW)bao gồm 4 Port 10GBase-X(SFP+) và 2 Port Dual 1000BASE-T hoặc SFP. Quản lý được 2048 APs với 32.768 người dùng trên hệ thống.