ARUBA 2530 SWITCH SERIES

Tổng quan về thiết bị chuyển mạch Aruba 2530
Aruba 2530 Switch series được thiết kế để mạng lại sự an toàn tin cậy và dễ sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các văn phòng chi nhánh. Dòng switch layer 2 này có chi phí hợp lý, cung cấp đầy đủ các chức năng của layer 2 với các lựa chọn PoE+, các mô hình không quạt yên tĩnh, tăng cường bảo mật truy cập, traffic ưu tien, hỗ trợ host sFlow và IPv6.
Tính năng chính.
Dòng chuyển đổi Aruba Layer 2 với định tuyến tĩnh và RIP, ACL và QoS.
Các công cụ quản lý bảo mật và quản lý mạng tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba Central và Aruba AirWWave.
Triển khai đơn giản với Zero Touch Provisioning và Aruba Central dựa trên nền tảng Cloud.
Tích hợp nguồn PoE+ lên đến 370W.
Bảo hành trọn đời.
 

Liên kết liên quan :

J9783A

Aruba 2530 8 Switch. Thiết bị chuyển mạch 8 cổng RJ45 10/100Mbps + với 2 cồng RJ45 10/100/1000Mbs chia sẻ với 2 cồng RJ45 10/100/1000Mbps. hoạt động ở lớp 2 sản phẩm có thể gắn được lên tủ mạng, phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc.

J9780A

Aruba 2530 8 PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 8 cổng 10/100Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Có tính năng cấp nguồn qua dây mạng (PoE) trên 8 cổng với công suất tổng 67W.Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9777A

Aruba 2530 8G Switch. Thiết bị chuyển mạch 8 cổng 10/100/1000Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9774A

Aruba 2530 8G PoE+ Switch Aruba 2530 8 PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 8 cổng 10/100/1000Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Có tính năng cấp nguồn qua dây mạng (PoE) trên 8 cổng với công suất tổng 67W.Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9782A

Aruba 2530 24 Switch. Thiết bị chuyển mạch 24 cổng 10/100Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9779A

Aruba 2530 24 PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 248 cổng 10/100Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Có tính năng cấp nguồn qua dây mạng (PoE) trên 24 cổng với công suất tổng 195W.Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9776A

Aruba 2530 24G Switch. Thiết bị chuyển mạch 24 cổng 10/100/1000Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9773A

Aruba 2530 24G PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 24 cổng 10/100/1000Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Có tính năng cấp nguồn qua dây mạng (PoE) trên 24 cổng với công suất tổng 195W.Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9781A

Aruba 2530 48 Switch. Thiết bị chuyển mạch 48 cổng 10/100Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9778A

Aruba 2530 48 PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 48 cổng 10/100Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Có tính năng cấp nguồn qua dây mạng (PoE) trên 48 cổng với công suất tổng 382W.Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9775A

Aruba 2530 48G Switch. Thiết bị chuyển mạch 48 cổng 10/100/1000Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

J9772A

Aruba 2530 48G PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 48 cổng 10/100/1000Mbps + 2 cổng 10/100/1000Mpbs chia se với 2 khe căm modul quang. Có tính năng cấp nguồn qua dây mạng (PoE) trên 48 cổng với công suất tổng 382W.Hoạt động ở lớp 2 phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, gắn được lên tủ mạng. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.