Aruba Instant

Ngày này thiết bị thu phát sóng không dây là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Aruba với công nghệ Instant là dòng sản phẩm nhắm đến các đối tượng khách hàng có quy mô vừa và lớn đòi hỏi độ ổn định cũng như độ bảo mật cao của hệ thống.
Với Công nghệ INSTANT AP CỦA HP ARUBA :
Một AP trong hệ thống đóng vai trò làm Controller và thực hiện đầy đủ các tính năng như 1 Controller thông thường. 
Ưu điểm : 
Chi phí thấp do AP tự làm Controller.
Tính dự phòng cao, khi AP-Master bị sự cố, sẽ có 1 AP khác trong mạng đứng lên làm AP-Master.
Có tính mở rộng và linh hoạt, khi cần mở rộng chỉ cần mua thêm AP đưa vài hệ thống, nếu số lượng AP vượt quá khả năng quản lý của AP-Master, khách hàng có thể mua Controller về để quản lý và Contronller có thể tương thích hoàn toàn với các IAP này vì vậy khách hàng không cần phải thay thế AP mới.
Hàng chính hãng với đầy đủ C/O & CQ.
Hitechpro nhận đặt hàng tất cả Model của HP ARUBA với thời gian nhanh nhất.
 
Liên kết liên quan :
 
JL188A - 103
   
 

JZ074A

HPE OC20 802.11ac (RW) Access Point. Khả năng Cluster tối đa 8 Áp. Cấu hình và quản trị đơn giản, tự động hoàn toàn trên mobile App (cài trên iPhone, Android phone). Các tính năng về Security, phân chia mạng guest, captive portal.

JL188A

Aruba 103 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn B,G,N, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ kết nối đồng thời 20 Users.

JL017A

HP 3xx AP Universal Power Supply

IAP-204-RW

IAP-204-RW Aruba 204 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định.

IAP-205-RW

Aruba 205 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho đối tượng khách hàng là văn phòng vừa và nhỏ.

JX954A

Aruba 207 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn.

JW222A

Aruba 214 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...

JW228A

Aruba 215 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...

JW240A

Aruba 225 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 3x3 antenna bên trong thiết bị cho khoảng cách phủ sóng lớn, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...

JX945A

Aruba 305 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 3x3 antenna bên trong thiết bị giúp phủ sòng xa hơn, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...

IAP-228-RW

Aruba 228 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 3x3 antenna gắn ngoài, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...

JW249A

Aruba 274 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, anten gắn ngoài, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm dùng cho ngoài trời, phù hợp cho các khuôn viên cần phủ sóng lớn, như cà phê sân vườn, resort, bệnh viện, trường học..

JW254A

Aruba 275 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, anten gắn ngoài, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm dùng cho ngoài trời, phù hợp cho các khuôn viên cần phủ sóng lớn, như cà phê sân vườn, resort, bệnh viện, trường học..

JW260A

Aruba 277 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, anten gắn ngoài, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm dùng cho ngoài trời, phù hợp cho các khuôn viên cần phủ sóng lớn, như cà phê sân vườn, resort, bệnh viện, trường học..

JW805A

Aruba 314 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 4x4 anten bên trong thiết bị cho phép tăng khaonrg cách phủ sóng, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. sản phầm dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn..

JW811A

Aruba 315 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 4x4 anten bên trong thiết bị cho phép tăng khaonrg cách phủ sóng, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. sản phầm dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn..

JW319A

Aruba 324 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 4x4 anten bên trong thiết bị cho phép tăng khaonrg cách phủ sóng, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. sản phầm dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn..

JW325A

Aruba 325 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 4x4 anten bên trong thiết bị cho phép tăng khaonrg cách phủ sóng, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. sản phầm dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn..

JW817A

IAP-334-RW Aruba 334 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 4x4 anten bên trong thiết bị cho phép tăng khaonrg cách phủ sóng, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. sản phầm dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn..

IAP-335-RW

Aruba 335 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 4x4 anten bên trong thiết bị cho phép tăng khaonrg cách phủ sóng, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. sản phầm dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn..

PD-3501G-AC

Thiết bị cấp nguồn qua dây mạng công suất tối đa 15.4W, tốc độc chuyển gói 10/100/1000Mbps.