HP 1920S MANAGED SWITCH SERIES

Tổng quan về thiết bị chuyển mạch OfficeConnect 1920s.
Bộ chuyển mạch HPE OfficeConnect 1920s bao gồm các thiết bị chuyển mạch Gigabit được quản lý thông minh, dành cho các doanh nghiệp nhỏ yêu cầu giải pháp dễ quản lý. Tất cả các thiết bị chuyển mạch trong bộ HPE OfficeConnect 1920s đều hỗ trợ các tùy chọn lắp đặt kinh hoạt, bào gồm gắn trên tường, dưới bàn hoặc trên máy tính để bàn. Các tính năng tùy chỉnh được cung cấp cấp bao gồm tính năng layer 2 cơ bản như VLAN, các tính năng tiên tiến như layer 3 static routing, ACL và giao thức Spanning Tree.
Tính năng chính
Layer 3 static routing với 32 routes để phân chia và mở rộng mạng.
Các danh sách kiểm soát truy cập (ACL) để kiểm soát an ninh.
Giao thức Spanning Tree: STP, RSTP và MSTP.
Mô hình 8, 24 và 48-port non-PoE+ không quạt yên tĩnh.
Bảo hành trọn đời.
 

JL380A

HP 1920S-8G Switch. Thiết bị chuyển mạch 8 cổng 10/100/100Mbps với tính năng quản lý (Web management). Sản phẩm được bảo hành Limited Lifetime Warranty tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc.

JL383A

HP 1920S-8G PoE Switch. Thiết bị chuyển mạch với 4 cổng PoE (65W) + 4 cổng 10/100/100Mbps, với tính năng quản lý (Web management). Sản phẩm được bảo hành Limited Lifetime Warranty tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc.

JL381A

HP 1920S-24G Switch. Thiết bị chuyển mách 24 cổng 10/100/100Mbps + 2 khe cắm dạng SFP 10/100/1000Mbps với tính năng quản lý (Web management). Sản phẩm được bảo hành Limited Lifetime Warranty tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc.

JL384A

HP 1920S-24G PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 12 cổng 10/100/100Mbps PoE+(185W) + 12 cổng 10/100/100Mbps + 2 khe cắm dạng SFP 10/100/100Mbps, với tính năng quản lý (Web management). Sản phẩm được bảo hành Limited Lifetime Warranty tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc.

JL385A

HP 1920S-24G PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 24 cổng 10/100/100Mbps PoE+(370W) + 2 khe cắm modul dạng SFP 10/100/100Mbps, với tính năng quản lý (Web management). Sản phẩm được bảo hành Limited Lifetime Warranty tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc.

JL382A

HP 1920S-48G Switch. Thiết bị chuyển mách 48 cổng 10/100/100Mbps + 4 khe cắm dạng SFP 10/100/1000Mbps với tính năng quản lý (Web management). Sản phẩm được bảo hành Limited Lifetime Warranty tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc.

JL386A

HP 1920S-48G PoE+ Switch. Thiết bị chuyển mạch 24 cổng 10/100/100Mbps PoE+(370W) + 24 cổng 10/100/100Mbps + 4 khe cắm dạng SFP 10/100/100Mbps, với tính năng quản lý (Web management). Sản phẩm được bảo hành Limited Lifetime Warranty tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc.