ARUBA 2930M SWITCH SERIES

Tổng quan về thiết bị chuyển mạch Aruba 2930M
Aruba 2930M Switch Series được thiết kế cho khách hàng cần không gian làm việc được tối ưu hóa cho người dùng di dộng với cách tiếp cận có dây và khong dây. Các Switch Layer 3 này dễ triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave, Aruba Cnetral giúp nhanh chóng thiết lập các chi nhánh từ xa, Module Stacking hỗ trợ tối đa 10 thiết bị. 2930M hỗ trợ 10GbE và 40Gbe uplink, Dual Modula Power, PoE+, định tuyến OSPF, RIP, Tunnel Node, QoS, PIM, VRRP.
Tính năng chính.
Aruba layer 3 Switch với 10 thiết bị Stacking, Static, RIP và Access PF routing, ACLs, QoS.
Các công cụ quản lý bảo mật và quản lý mạng tiên tiến như Aruba Clearpass Policy Manager, Aruba Central và Aruba Airwave.
Modular 10GbE hoặc 40GbE uplinks và HPE Smart Rate (IEEE 802.3bz), lên đến 1440W PoE+.
Hỗ trợ Software Defined Network với REST APIs và OpenFlow.
Triển khai đơn giản vwois Zero Touch Provisioning.
Bảo hành trợn đời.
 
Liên kết liên quan :

JL319A

Aruba 2930M 24G 1-slot Switch 20 Autosensing 10/100/1000 ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T or 100/1000Mbps SFP Ports. Aruba 2930M Switch Series được thiết kế cho khách hàng cần không gian làm việc được tối ưu hóa cho người dùng di động với cách tiếp cận có dây và khong dây. Các Switch Layer 3 này dễ triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave, Aruba Central giúp nhanh chóng thiết lập các chi nhánh từ xa, Module Stacking hỗ trợ tối đa 10 thiết bị. 2930M hỗ trợ 10GbE và 40Gbe uplink, Dual Modula Power, PoE+, định tuyến OSPF, RIP, Tunnel Node, QoS, PIM, VRRP.

JL320A

"Aruba 2930M 24G PoE+ (740W) 1-slot Switch 20 Autosensing 10/100/1000 ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE+ or 100/1000Mbps SFP Ports". Aruba 2930M Switch Series được thiết kế cho khách hàng cần không gian làm việc được tối ưu hóa cho người dùng di dộng với cách tiếp cận có dây và khong dây. Các Switch Layer 3 này dễ triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave, Aruba Cnetral giúp nhanh chóng thiết lập các chi nhánh từ xa, Module Stacking hỗ trợ tối đa 10 thiết bị. 2930M hỗ trợ 10GbE và 40Gbe uplink, Dual Modula Power, PoE+, định tuyến OSPF, RIP, Tunnel Node, QoS, PIM, VRRP.

JL321A

"Aruba 2930M 48G 1-slot Switch 44 Autosensing 10/100/1000 ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE+ or 100/1000Mbps SFP Ports" Aruba 2930M Switch Series được thiết kế cho khách hàng cần không gian làm việc được tối ưu hóa cho người dùng di dộng với cách tiếp cận có dây và khong dây. Các Switch Layer 3 này dễ triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave, Aruba Cnetral giúp nhanh chóng thiết lập các chi nhánh từ xa, Module Stacking hỗ trợ tối đa 10 thiết bị. 2930M hỗ trợ 10GbE và 40Gbe uplink, Dual Modula Power, PoE+, định tuyến OSPF, RIP, Tunnel Node, QoS, PIM, VRRP.

JL322A

"Aruba 2930M 48G PoE+ (1440W) 1-slot Switch 44 Autosensing 10/100/1000 ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE+ or 100/1000Mbps SFP Ports". Aruba 2930M Switch Series được thiết kế cho khách hàng cần không gian làm việc được tối ưu hóa cho người dùng di dộng với cách tiếp cận có dây và khong dây. Các Switch Layer 3 này dễ triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave, Aruba Cnetral giúp nhanh chóng thiết lập các chi nhánh từ xa, Module Stacking hỗ trợ tối đa 10 thiết bị. 2930M hỗ trợ 10GbE và 40Gbe uplink, Dual Modula Power, PoE+, định tuyến OSPF, RIP, Tunnel Node, QoS, PIM, VRRP.

JL323A

Aruba 2930M 40G 8 Smart Rate PoE+ (1440W) 1-slot Switch 36 Autosensing 10/100/1000 ports + 4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE+ or 100/1000Mbps SFP Ports + 8 802.3bz 1/2.5/5 and 10GbaseT copper PoE+ ports. Aruba 2930M Switch Series được thiết kế cho khách hàng cần không gian làm việc được tối ưu hóa cho người dùng di dộng với cách tiếp cận có dây và khong dây. Các Switch Layer 3 này dễ triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave, Aruba Cnetral giúp nhanh chóng thiết lập các chi nhánh từ xa, Module Stacking hỗ trợ tối đa 10 thiết bị. 2930M hỗ trợ 10GbE và 40Gbe uplink, Dual Modula Power, PoE+, định tuyến OSPF, RIP, Tunnel Node, QoS, PIM, VRRP.

JL324A

Aruba 2930M 24 Smart Rate PoE+ (860W) 1-slot Switch 24 Autosensing 1/2.5/5GBaseT ports PoE+. Aruba 2930M Switch Series được thiết kế cho khách hàng cần không gian làm việc được tối ưu hóa cho người dùng di dộng với cách tiếp cận có dây và khong dây. Các Switch Layer 3 này dễ triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave, Aruba Cnetral giúp nhanh chóng thiết lập các chi nhánh từ xa, Module Stacking hỗ trợ tối đa 10 thiết bị. 2930M hỗ trợ 10GbE và 40Gbe uplink, Dual Modula Power, PoE+, định tuyến OSPF, RIP, Tunnel Node, QoS, PIM, VRRP.