HP 1850 SMART SWITCH SERIES

Tổng quan về thiết bị chuyển mạch OfficeConnect 1820.
Các thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1850 được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một giải pháp dễ dàng quản lý, đồng thời đem lại hiệu suất cao. Các tính năng có thể tùy chỉnh bao gồm VLAN, Rapid Spanning Tree, IGMP Snooping, và các chính sách DSCP QoS. Tát cả các thiết bị bao gồm tính năng tiết kiệm năng lượng mới nhất Enrgy Efficient Ethernet (EEE). Các thiết bị chuyển mạch đều được trang bị quạt tốc độ biến đổi chỉ hoạt động ở tốc độ cần thiết để duy trì nhiệt độ, giảm tiếng ồn và tiêu thụ điện năng.
Tính năng chính.
10GB Gigabit 10GBASE-T trên tất cả các mô hình kết nối tốc độ cao.
Các mô hình không PoE và PoE+ 24 và 48 cổng.
Bộ chuyển mạch 10GBASE-T 8 cổng với 2 cổng SFP+ dual-personality
Giao diện trực quan để dễ dàng cấu hình thiết bị.
Bảo hành trọn đời.
 

Liên kết liên quan :

JL169A

"HPE OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch 6 RJ-45 1/10GBASE-T ports + 2 Dual Personality SFP+ 1/10GBASE-T ports" thiết bị chuyển mạch 6 cổng RJ45 10/100/1.000/10.000Mbps và 2 cổng 10GB chia se với 2 khe cắm 10Gb SFP+. Dòng thiết bị chuyển mạch thông minh với các tính năng và giao thức : VLAN, SNMP, Port Mirroring, DHCP Clien mode, NTP, QoS... Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc..

JL170A

"HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports" hpe 1850 24G, thiết bị chuyển mạch 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 2 cổng 1-000Mbs . Dòng thiết bị chuyển mạch thông minh với các tính năng và giao thức : VLAN, SNMP, Port Mirroring, DHCP Clien mode, NTP, QoS... Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc..

JL171A

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports. Thiết bị chuyển mạch 48 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 4 cổng 10000Mbs . Dòng thiết bị chuyển mạch thông minh với các tính năng và giao thức : VLAN, SNMP, Port Mirroring, DHCP Clien mode, NTP, QoS... Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc..

JL172A

"HPE OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports". Thiết bị chuyển mạch 24 cổng 10/100/1000Mbps trong đó 12 công có tính năng PoE và 12 cổng thông thường và 2 cổng 10Gb Dòng thiết bị chuyển mạch thông minh với các tính năng và giao thức : VLAN, SNMP, Port Mirroring, DHCP Clien mode, NTP, QoS... Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc..

JL173A

HPE OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports. Thiết bị chuyển mạch 48 cổng 10/100/1000Mbps trong đó 24 cổng có tính năng PoE và 24 công thông thường và thêm 4 cồng tốc độ 10Gb. Dòng thiết bị chuyển mạch thông minh với các tính năng và giao thức : VLAN, SNMP, Port Mirroring, DHCP Clien mode, NTP, QoS... Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành của HP trên toàn quốc..