ARUBA 2930F SWITCH SERIES

Tổng quan về thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F
Aruba 2930F Switch Series được thiết kế cho khách hàng cần không gian làm việc được tối ưu hóa cho người dùng di dộng với cách tiếp cận có dây và khong dây. Các Switch Layer 3 này dễ triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật tiên tiến như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave, Aruba Central giúp nhanh chóng thiết lập các chi nhánh từ xa, Stacking với virtual Switching Framework (VSF) cung cấp sự đơn giản và khả năng mở rộng. 2930F hỗ trợ các liên kết 1GbE hoặc 10GbE tích hợp sẵn, PoE+, định tuyế OSPF, RIP, Tunnel Node, QoS.
Tính năng chính.
Basic layer 3 Switch với Stacking VSF, định tuyến RIP, Access OSPF, ACL và QoS.
Các công cụ quản lý bảo mật và quản lý mạng tiên tiến như Aruba Clearpass Policy Manager, Aruba Central và Aruba Airwave.
Triền khai đơn giản với Zero Touch Provisioning và Aruba Central dựa trên nền tăng Cloud.
Các liên kết 1GbE hoặc 10GbE tích hợp sẵn va fleen tới 740W PoE+
Bảo hành trợn đời.
 

Liên kết liên quan :

JL253A

Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less

JL254A

Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP/SFP+ 1G/10G ports

JL255A

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports.

JL256A

Aruba 2930F 48G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch 48 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP/SFP+ 1G/10G ports

JL258A

Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch 8 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports +2 SFP/SFP+ 1G/10G ports

JL259A

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

JL260A

Aruba 2930F 48G 4SFP Switch 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

JL261A

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP Switch 24 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

JL262A

Aruba 2930F 48G PoE+ (370W) 4SFP Switch 48 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports