ARUBA 2540 SWITCH SERIES

Tổng quan về thiết bị chuyển mạch Aruba 2540.
Aruba 2540 Switch Series được thiết kế tối ưu hóa cho người dùng di động. Dòng switch layer 2 này rất dễ dàng triển khai và quản lý với các công cụ bảo mật và quản lý mạng tiên tiến Aruba Clearpass Policy Manager và Aruba AirWave. Thiết bị cung cấp giải pháp truy cập tiện lợi và tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể thiết lập nhanh chóng với Zero Touch Provisioning, ngoài ra còn cung cấp các lựa chọn PoE+, 10GbE uplink, hộ trợ Ipv6.
Tính năng chính.
Dòng chuyển đổi Aruba Layer 2 với định tuyến tĩnh và RIP, ACL và QoS.
Các công cụ quản lý bảo mật và quản lý mạng tiên tiến như Aruba Clearpass Policy Manager, Aruba Central và Aruba Airwave.
Triển khai đơn giản với Zero Touch Provisioning và Aruba Central dựa trên nền tảng Cloud.
Tích hợp 10 cồng GbE được lắp sẵn tiện lợi va fnguoonf PoE+ lên đến 370W.
 

Liên kết liên quan :

JL354A

"Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports" Aruba 2540 Switch Series được thiết kế tối ưu hóa cho người dùng di động. Dòng switch layer 2 này rất dễ dàng triển khai và quản lý với các công cụ bảo mật và quản lý mạng tiên tiến Aruba Clearpass Policy Manager và Aruba AirWave. Thiết bị cung cấp giải pháp truy cập tiện lợi và tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể thiết lập nhanh chóng với Zero Touch Provisioning, ngoài ra còn cung cấp các lựa chọn PoE+, 10GbE uplink, hộ trợ Ipv6.

JL355A

"Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports" Aruba 2540 Switch Series được thiết kế tối ưu hóa cho người dùng di động. Dòng switch layer 2 này rất dễ dàng triển khai và quản lý với các công cụ bảo mật và quản lý mạng tiên tiến Aruba Clearpass Policy Manager và Aruba AirWave. Thiết bị cung cấp giải pháp truy cập tiện lợi và tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể thiết lập nhanh chóng với Zero Touch Provisioning, ngoài ra còn cung cấp các lựa chọn PoE+, 10GbE uplink, hộ trợ Ipv6.

JL356A

"Aruba 2540 24G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch 24 RJ-45 10/100/1000 PoE + 4 SFP+ 1/10GbE ports" Aruba 2540 Switch Series được thiết kế tối ưu hóa cho người dùng di động. Dòng switch layer 2 này rất dễ dàng triển khai và quản lý với các công cụ bảo mật và quản lý mạng tiên tiến Aruba Clearpass Policy Manager và Aruba AirWave. Thiết bị cung cấp giải pháp truy cập tiện lợi và tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể thiết lập nhanh chóng với Zero Touch Provisioning, ngoài ra còn cung cấp các lựa chọn PoE+, 10GbE uplink, hộ trợ Ipv6.

JL357A

"Aruba 2540 48G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch 48 RJ-45 10/100/1000 PoE + 4 SFP+ 1/10GbE ports" Aruba 2540 Switch Series được thiết kế tối ưu hóa cho người dùng di động. Dòng switch layer 2 này rất dễ dàng triển khai và quản lý với các công cụ bảo mật và quản lý mạng tiên tiến Aruba Clearpass Policy Manager và Aruba AirWave. Thiết bị cung cấp giải pháp truy cập tiện lợi và tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể thiết lập nhanh chóng với Zero Touch Provisioning, ngoài ra còn cung cấp các lựa chọn PoE+, 10GbE uplink, hộ trợ Ipv6.