HP 1920 MANAGED SWITCH SERIES

Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến quý khách hàng các dòng sản phẩm HP 1920 MANAGED SWITCH SERIES ( NEW ) . Hàng chính hãng với đầy đủ C/O & CQ. Hitech Pro nhận đặt hàng tất cả Model của HP với thời gian nhanh nhất.

Liên kết liên quan :

JG920A

HP 1920-8G Switch, thiết bị chuyển mạch 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 2 khe căm modul quang SFP. HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

JG921A

HP 1920-8G PoE+ 65W Switch, thiết bị chuyển mạch 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 2 khe căm modul quang SFP với tính năng cấp nguồn qua dây mạng PoE+ trên 8 công mạng. HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

JG922A

HP 1920-8G PoE+ 180W Switch, thiết bị chuyển mạch 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 2 khe căm modul quang SFP với tính năng cấp nguồn qua dây mạng PoE+ trên 8 cổng mạng. HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

JG923A

HP 1920-16G Switch, thiết bị chuyển mạch 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 4 khe căm modul quang SFP . HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

JG924A

HP 1920-24G Switch, thiết bị chuyển mạch 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 4 khe căm modul quang SFP . HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

JG925A

HP 1920-24G PoE+ 180W Switch, thiết bị chuyển mạch 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 4 khe căm modul quang SFP với tính năng cấp nguồn qua dây mạng PoE+ trên 24 cổng mạng. HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

JG926A

HP 1920-24G PoE+ 370W Switch, thiết bị chuyển mạch 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 4 khe căm modul quang SFP với tính năng cấp nguồn qua dây mạng PoE+ trên 24 công mạng. HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

JG927A

HP 1920-48G Switch, thiết bị chuyển mạch 48 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 4 khe căm modul quang SFP . HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.

JG928A

HP 1920-48G PoE+ 370W Switch, thiết bị chuyển mạch 48 cổng RJ45 10/100/1000Mbps + với 4 khe căm modul quang SFP với tính năng cấp nguồn qua dây mạng PoE+ trên 48 công mạng. HP 1920 là dòng switch với tính năng quản lý Layer 2 và Lite Layer 3 như sau: VLAN - SNMP - HTTPS - MIRRORING - NTP - LLDP - DHPCP CLIEN - QoS - BROADCAST SONTROL - IPv6 - ACLs - SSL - RADIUS - STP - STP - STATIC IPv4 hoặc IPv6 - LACP....Sản phẩm gắn được lên tủ mạng nhờ 2 tai kit có sẵn trong thiết bị. Sản phẩm được bảo hành chọn đời tại các trung tâm bảo hành HP trên toàn quốc.s