AC 15.4W 802.3af POE

AC 15.4W 802.3af PoE 10/100/1000Base-T Ethernet Midspan Injector
R2X22A

Thông tin tổng quan: AC 15.4W 802.3af PoE 10/100/1000Base-T Ethernet Midspan Injector.

Bảo hành 12 tháng .

Sản phẩm cùng loại

AP11

Hoạt động theo chuẩn 802.11ac Wave 2, 2X2:2 MU-MIMO technology, Cho tốc độ wifi lên đến 300Mbps đối với sóng 2.4GHz và 867Mbps đối với sóng 5GHz. Hỗ trợ lên đến 50 users đồng thời cho mỗi AccessPoint. Kỹ thuật Smart Mesh kết nối số lượng lớn các AP thành hệ thống MESH phủ sóng toàn bộ khu vực cần triển khai một cách dễ dàng. Kỹ thuật MIMO 2x2 với 02 Antenna tích hợp dual band.

AP11D

Hoạt động theo chuẩn 802.11ac Wave 2, 2X2:2 MU-MIMO technology, Cho tốc độ wifi lên đến 300Mbps đối với sóng 2.4GHz và 867Mbps đối với sóng 5GHz. Hỗ trợ lên đến 50 users đồng thời cho mỗi AccessPoint. Kỹ thuật Smart Mesh kết nối số lượng lớn các AP thành hệ thống MESH phủ sóng toàn bộ khu vực cần triển khai một cách dễ dàng. Kỹ thuật MIMO 2x2 với 02 Antenna tích hợp dual band (3.3dBi in 2.4 GHz và 5.8dBi in 5 GHz) gia tăng vùng phủ sóng và loại bỏ điểm chết.

AP12

Hoạt động theo chuẩn 802.11ac Wave 2, 2X2:2 MU-MIMO technology, Cho tốc độ wifi lên đến 300Mbps đối với sóng 2.4GHz và 1300Mbps đối với sóng 5GHz. Hỗ trợ lên đến 75 users đồng thời cho mỗi AccessPoint. Kỹ thuật Smart Mesh kết nối số lượng lớn các AP thành hệ thống MESH phủ sóng toàn bộ khu vực cần triển khai một cách dễ dàng. Kỹ thuật MIMO 3x3 với 03 Antenna tích hợp dual band (3.9dBi in 2.4 GHz và 5.4dBi in 5 GHz) gia tăng vùng phủ sóng và loại bỏ điểm chết.

AP15

Hoạt động theo chuẩn 802.11ac Wave 2, 4X4:43 MU-MIMO technology, Tốc độ wifi lên đến 300Mbps đối với sóng 2.4GHz và 1733Mbps đối với sóng 5GHz. Hỗ trợ lên đến 100 users đồng thời cho mỗi AccessPoint. Kỹ thuật Smart Mesh kết nối số lượng lớn các AP thành hệ thống MESH phủ sóng toàn bộ khu vực cần triển khai một cách dễ dàng. Kỹ thuật MIMO 4x4 với 04 Antenna tích hợp dual band (3.6dBi in 2.4 GHz và 6dBi in 5 GHz) gia tăng vùng phủ sóng và loại bỏ điểm chết.

AP17

Hoạt động theo chuẩn 802.11ac Wave 2, 2X2:2 MU-MIMO technology, Cho tốc độ wifi lên đến 300Mbps đối với sóng 2.4GHz và 867Mbps đối với sóng 5GHz. Kỹ thuật MIMO 2x2 với 02 Antenna tích hợp dual band (4.7dBi gain at 2.4 GHz,4.2dBi gain at 5 GHz) gia tăng vùng phủ sóng và loại bỏ điểm chết. Hỗ trợ lên đến 50 users đồng thời cho mỗi AccessPoint. Kỹ thuật Smart Mesh kết nối số lượng lớn các AP thành hệ thống MESH phủ sóng toàn bộ khu vực cần triển khai một cách dễ dàng.

Power Adapter 12V/30W

AP-AC-12V/30W được thiết kế bởi Aruba. Nó tương thích với Instant ON AP11, AP11D, and AP12 Aruba

Power Adapter 48V/36W

Power Adapter 48V/36W from Aruba