HP ARUBA

JZ074A

HPE OC20 802.11ac (RW) Access Point. Khả năng Cluster tối đa 8 Áp. Cấu hình và quản trị đơn giản, tự động hoàn toàn trên mobile App (cài trên iPhone, Android phone). Các tính năng về Security, phân chia mạng guest, captive portal.

LIC-AP

Aruba LIC-AP bản quyền dùng để kết nối giữa AP và Controller ( dùng cho một AP).

7005-RW

Aruba 7005 thiết bị điều khiển và quản lý hệ thống wifi tập trung với 4x10/100/1000BASE-T ports, quản lý được 16 AP và 1000 người dùng trên hệ thống.

JL188A

Aruba 103 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn B,G,N, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ kết nối đồng thời 20 Users.

LIC-PEF

Aruba LIC-PEF bản quyền kích hoạt tính năng bảo mật cho thiết bị

7008-RW

Aruba 7008 thiết bị điều khiển và quản lý tập chung cho hệ thống wifi (RW) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T, quản lý 16 AP với một 1000 người dùng.

JL017A

HP 3xx AP Universal Power Supply

LIC-ENT

Enterprise feature license bundle that includes one each of LIC-AP, LIC-PEF, LIC-RFP and LIC-AW.

7010-RW

Aruba 7010 Thiết bị quản lý và điều khiển cho hệ thống mạng wifi 12x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (150W), 4x10/100/1000BASE-T, 2x1G BASE-X SFP ports, quản lý 32AP và 2.000 người dùng.

IAP-204-RW

IAP-204-RW Aruba 204 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định.

SUB1-WebCC

1 year subscription license for Aruba Mobility Controller WebCC Feature license per Access Point.

7024-RW

Aruba 7024, thiết bị quản lý và điều khiển hệ thống wifi 24x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (400W), 2x10G BASE-X SFP+ ports, quản lý 32AP và 2.000 người dùng.

IAP-205-RW

Aruba 205 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho đối tượng khách hàng là văn phòng vừa và nhỏ.

LIC-7005-PEFV

Policy Enforcement Firewall for Aruba 7005 (VIA/VPN users)

7030-RW

Aruba 7030, thiết bị quản lý và điều khiển hệ thống wifi 8x10/100/1000BASE-T or 8x1GBASE-X SFP dual personality ports, quản lý 64 AP với 4.000 người dùng.

JX954A

Aruba 207 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn.

SPR-RK3-MNT

Aruba SPR-RK3-MNT, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7205, 7024, S2500 hoắc S1500 lên tủ mạng.   

JW222A

Aruba 214 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...

7005-MNT-19

Aruba 7005-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7005 lên tủ mạng.   

JW228A

Aruba 215 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...

7010-MNT-19

Aruba 7010-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7010, lên tủ mạng.   

JW240A

Aruba 225 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 3x3 antenna bên trong thiết bị cho khoảng cách phủ sóng lớn, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...

7030-MNT-19

Aruba 7030-mnt-19, hai tai kim loại để hỗ trợ gắn thiết bị Aruba 7030 lên tủ mạng.   

JX945A

Aruba 305 Thiết bị phát sóng không dây chuẩn ac, 3x3 antenna bên trong thiết bị giúp phủ sòng xa hơn, với 1 port kết nối RJ45 10/100/1000Mbps và công nghệ Instant cho phép tạo lập một hệ thống wifi Enterprise ổn định. Sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn, quán cafe, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội trường phòng họp...